Teoriramme

Teori og metoder tager udgangspunkt i relations pædagogik og miljøterapi.

​Vores værdier bygger på ligeværdighed, autenticitet og personlig ansvarlighed

​Relationen til stabile og tydelige voksne er medvirkende til at skabe tryghed hos barnet/den unge, – Tryghed er afgørende for at være i trivsel og dermed over tid muligheden for udvikling hos det enkelte barn/ung. Indsatsen tilrettelægges ud fra den kommunale handleplan, og afstemmes/tilpasses sådan der tages højde for hvor barnet befinder sig her og nu.

​Barnet/den unge kan værdsætte forskellige egenskaber hos forskellige voksne, og følelsesmæssig tilknytning er ikke en forudsætning for, at den enkelte kan opleve en meningsfuld relation, som kan udgøre en udviklings støtte. Accepten for den enkeltes valg og tilknytning respekteres, og anvendes i det daglige arbejde. Barnet/den unges relationer til nære omsorgspersoner ser vi af væsentlig betydning for deres udvikling og forudsætninger for, at de tør kaste sig ud i nye udfordringer. Derfor arbejdes der med kontaktbørn, hvor der tages højde for kemi og interesser børnene og de voksne imellem.

Vi arbejder ud fra, at pædagogen indgår i og samtidig påtager sig det fulde ansvar for relationens kvalitet.

​Relations arbejde kræver indlevelse, selvindsigt, personlighed integritet og socialt overblik.

​Vi tilstræber gennem relations arbejdet, at skabe et familielignende miljø med nøglebegreberne omsorg, tillid/tryghed, anerkendelse og ”ordentlighed”.

​Ordentlighed​ er for os et overordnet begreb, der dækker vores værdier, og har oprindelse i det ansvar og forpligtigelse vi er underlagt i arbejdet med anbragte børn. Vi varetager opfostringen af vores børn/unge, og forsøger i alt hvad vi foretager os, at udvise respekt og ydmyghed overfor denne opgave.

​I behandlingsarbejdet læner vi os op ad miljøteraputiske principper.

​​Behandlingens arbejdet varetages af det pædagogiske personale, der samarbejder om den enkeltes behandling. Personalet arbejder på skift, således at alle døgnets timer er dækket.

​Miljøterapi er en pædagogisk og social-psykologisk behandlingsmetode, der baserer sig på børnene og de unges konkrete problemstillinger. Den miljøterapeutiske behandling tilrettelægges med fokus på omsorg og træning, hvor der lægges vægt på relationen mellem barnet/den unge og personalet, barnet/den unge og omgivelserne og børnene/de unge imellem.

​I miljøterapien kan man sige, at selve hverdagsmiljøet er “terapeuten”. Miljøet består af mange mennesker, både børn, unge og voksne. Barnet og den unge har derfor mulighed for at udvikle og undersøge sine relationer til forskellige mennesker. De får også mulighed for at øve sig i at være i en gruppe, hvor de ikke hele tiden selv er i centrum. Konkret trænes der med mentalisering, behovsudsættelse og selvkontrol, – alle basale egenskaber der er nødvendige for at blive livsduelig/livsdygtig.

​Miljøterapi handler også om at udvikle selvstændighed. Selv om der i alle mennesker er en indre drivkraft til at udvikle sig, er det for nogen en meget vanskelig proces, hvor der behøves hjælp fra andre mennesker.