Regler og rammer på Firkløveren​

Alkohol

Det er ikke tilladt, at indtage og/eller have indtaget alkohol, når man opholder sig på vores bosted dette gælder såvel unge, som voksne.

​Der kan ved særlige lejligheder, (ferier, nytår) tilbydes et glas vin til maden, til de voksne og de unge der er fyldt 16 år. Dette med henblik på at skabe et afslappet og naturligt forhold til alkohol og præsentere dem for andre/nye erfaringer.

​Overdrevet forbrug vil medfører samtale med den unge, dennes forældre og sagsbehandler, med henblik på forebyggelse af gentagelse.

Rygning

Al rygning foregår udendørs, dette er gældende for såvel de voksne som for barnet/den unge som opholder sig på Firkløveren.

​Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra forældrene for, at de unge må ryge på Firkløveren.​

Hash/euforiserende stoffer

Det er forbudt at ryge hash samt indtage euforiserende stoffer når man opholder sig på Firkløveren.​

Overtrædelse af dette vil medfører samtale med den unge, dennes forældre og sagsbehandler, med henblik på forebyggelse af gentagelse og kan i yderste konsekvens medføre bortvisning.

​Mobiltelefon

Det er på Firkløveren tilladt at have mobiltelefon. Vi forsøger sammen med barnet/den unge, at skabe gode rammer og gode forudsætninger for brugen af mobil telefon.

​​​Computer

Computer er tilladt og vi ser computeren og brugen af denne som et vigtig og understøttende i forhold til personlig, social og faglig udvikling. Nogle børn og unge medbringer egen computer, andre låner af Firkløveren. De børn og unge som ikke selv har egen computer hjælper vi med at lave ansøgning til fonde eller vi påtager os ansvaret og søger kommunen om bevilling til indkøb af computer.

Seksualitet

Det er på Firkløveren ikke tilladt at sove sammen med nogle i hverdage.

Det er på Firkløveren ikke tilladt at sove sammen med modsatte køn i weekender, medmindre man er over den kriminelle lavalder, officielle kærester og har været det igennem længere tid, samt at der er tilladelse fra forældre.

Sengetid

I hverdagen ligger vi vægt på, at barnet/den unge er veloplagt frisk og udhvilet til næste skoledag. Derfor bliver sengetid afstemt efter den enkeltes alder og behov. I hverdagen siges der godnat kl 22.00​