Målgruppe

På Firkløveren modtager vi drenge og piger i alderen 6-14/18 år
Barnet/den unge skal kunne profitere af en socialpædagogisk indsats og der tilstræbes at indsatsen bliver af længere varighed, for at opnå de bedste muligheder for, at ændre barnet/den unges udvikling i positiv retning.

​Målgruppe:

 • ​ADHD
 • ​omsorgssvigt som følge af et belastet opvækstvilkår
 • ​tilknytnings-problemer/ forstyrrelse
 • ​komplekse og sammensatte problemstillinger.
 • indadvendt-udadvendt adfærd
 • seksuelt overgreb
  ​​

Vores aktuelle målgruppe er kendetegnede ved:

 • ​emotionelle, sociale og indlæringsvanskeligheder
 • ​grænseoverskridende adfærd
 • ​selv-skadende adfærd
 • ​til-lukket omkring egne følelser og – eller udadreagerende adfærd som følge af de svigt de har gennemlevet i deres opvækst
 • ​lav selvværd og selvtillidsfølelse
 • ​Krænker/offer problematikker

Vi varetager opgaver indenfor ovenstående kategori med en særlig opmærksomhed og hensynstagen til børne /unge sammensætningen, samt en afklaring i forhold til de nødvendige kvalifikationer i personalegruppen inden indskrivning kan forekomme.​

I døgntilbuddet modtages ikke:

 • ​Børn/unge med et aktivt misbrug.
 • ​Kriminel adfærd. Her er der tale om børn/unge med behandlingsdomme.​

Aktuelt har vi indskrevet 8 unge i alderen 9 til 19 år bestående af 6 drenge og 2 piger.

Herudover er flere aktive i SFO, ungdomsklub, kor og sportsforeninger. Vi er kendt i nærområdet, og arbejder for at vores unge danner relationer og venskaber i fritiden, gennem eksempelvis legeaftaler. Aktivitets niveauet er individuelt tilpasset, for at sikre, at vores børn og unge har det psykiske overskud til skole og generel trivsel.

Vi forsøger som institution at præsentere vores børn og unge for forskellige aktiviteter i dagligdagen, og som voksne gå foran i leg. Det er typisk udeliv, rollelege, sport i vores aktivitetshal, cykelture o lign. Vi har fokus på at vores børn og unge får frisk luft og motion, da det generere større overskud og velvære. Alternativt skabes der en hyggelig stemning inde, hvor tiden går med computerspil og spillekonsol.

På Firkløveren har vi tradition for at deltage i folkerace, dog har vi i 2021 valgt at fokusere på gokart. En aktivitet vi alle bakker op om, og deltager i, enten på tilskuerrækkerne eller bag rattet.