​Firkløverens værdier, menneskesyn og målsætninger

Firkløveren ledes til dagligt af ildsjælen Karen Larsen der er medstifter og grundlægger af institutionen.​

Hun har mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske område, hvilket har resulteret i en bred faglig indsigt, der danner grundlag for den pædagogiske praksis på opholdsstedet Firkløveren.​

​Hun omgives af en homogen fasttømret personalegruppe, der brænder for arbejdet omkring børn og unge med særlige behov.

​Menneskesyn og værdigrundlag

Værdigrundlaget på vores bosted bygger på medmenneskelighed og respekt for barnet eller den unge. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for udvikling og læring.

​I pædagogiske praksis bygger fundamentet på følgende værdier:

  • ​​At give den enkelte de optimale muligheder og at de unge har en oplevelse af at være noget særligt. Dette mener vi gøres konkret ved en kontinuerlig, anerkendelse af og tager udgangspunkt i den enkeltes behov og følelser.
  • ​​At der er størst mulig medbestemmelse og selvbestemmelse set i forhold til den enkeltes kompetencer således, at barnet/den unge og relevante personer omkring dem med-inddrages i beslutninger, hændelser og fremtidige tiltag.
  • ​​At der fokuseres på de unges ressourcer og udviklings potentialer frem for begrænsninger, således at den enkelte oplever, at blive anerkendt på det de kan og det der lykkedes.​
  • At kontakten til den unges allerede etablerede netværk/familie vedligeholdes og styrkes. Forældrene er den absolutte vigtigste og mest centrale relation og vi vægter derfor særligt forældre samarbejde og anerkendelse af forældre højt.
  • ​At der er et højt etisk niveau som ligeledes vil blive gjort til genstand for såvel retssikkerhed, ligeværdighed og respekt for den enkeltes baggrund og livs historie.
  • ​At det pædagogiske personale fremstår som autentiske, loyale og troværdige voksne, at der er sammenhæng mellem hvad man siger og gør.
  • ​At den daglige praksis funderes i personalets evne til, at indgå i konstruktivt og nærværende kontakt til barnet/ den unge. Den pædagogiske relation til den enkelte baseres på et menneskeligt og fagligt nærvær, hvor pædagogen er fysisk og psykisk tilstede og udviser engagement og interesse.
  • ​At der er fokus på sport, sundhed og udeliv. Dette gøres bl.a. ved aktiv deltagelse i fritidstilbud indenfor egne rammer og i nærtliggende lokal samfund. Udgangspunktet vil være aktiviteter som svømning, gokart, boldspil, motionscenter og kreativt værksted.

Med venlig hilsen
Karen Larsen​