Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er en integreret del af vores praksis. Vi ser forældrene som en uadskillelig del af den helhed, der berøre vores børn og unge. Der er kontinuerlig kontakt til forældrene telefonisk og i overlap situationer, hvor børnene er på hjemmeweekends eller ferie.

​Vores botilbud står altid til rådighed, og kan i hjemmeweekender træffes på personaletelefonen, hvis ikke andet er informeret. Der er altid personale på arbejde, for børnene/de unge og deres forælder, og bruges som ”back up” med råd og vejledning, samt afhentning af barnet/den unge i situationer, hvor der vurderes at være behov for dette.​

Forældrene inddrages i de ting der sker omkring barnet/den unge med muligheden for deltagelse i de aktiviteter der er omkring det enkelte barn/ung. Vi ser denne metode skabe en større tryghed hos barnet/den unge og forældrene i anbringelsesperioden, hvor formålet ligeledes er, at barnet/den unge skal se/hører og mærke, at mor/far og Firkløveren er samarbejdspartnere, som på hver deres måde yder en indsats for at gøre det bedste for dem.

​Hjemmeweekend

Der udarbejdes samværsplaner med forbehold for ændringer og med hensynstagen til barnet/den unge, forældrene og hjemmesituationen.​ Samværsplaner udarbejdes altid i samarbejde med rådgiver.