Pædagogisk praksis

​Mange af vores børn på Firkløveren kommer fra kaotiske opvækstvilkår, og har løbende været udsat for svigt. Vi tilstræber derfor, at få skabt en ro og stabilitet omkring vores børn og unge når de er på Firkløveren, så muligheden for at ”grounde” igen kan opstå, og nervesystemet kan stabiliseres. Dette arbejder vi på gennem en daglig, ugentlig og årlig struktur, som er genkendelig for vores børn, og kan give dem en vished om, at der er voksne omkring dem der vil dem og tager sig af dem.​

Det at være barn er tæt forbundet med forventninger. Forventninger om jul, ferier, skolestart oa. For mange børn er sådanne forventninger farlige, da de tidligere ofte ikke er blevet indfriet, afstemt og imødekommet. På Firkløveren har vi en særlig opmærksomhed på dette, og forsøger som voksne at skabe et rum for at få talt om forventninger, og hvilke følelser det kan sætte i spil hos den enkelte.

For os er traditioner et vigtigt redskab, da vi her igennem opbygger forventninger, som vi har mulighed for at indfri, og dermed skabe en troværdighed og fællesskabsfølelse på hele vores døgninstitution. Individuelt tilrettelagt dagsstruktur, med hjælp til lektier, madpakker, fysiske aktiviteter. Der er tilrettelagt ugentlige aktiviteter for vores børn eks. Fælles svømmehalstur, værelses oprydning, maddag, hvor de voksne og børnene sammen har mulighed at hjælpes ad, og tilegne sig kompetencer. Vi har også årlige tilbagevendende aktiviteter, som vi sammen med børnene glæder os til, og mindes i løbet af året.