Døgninstitution for unge i Nordjylland

Firkløveren er en døgninstitution for unge. Vi holder til i Dronninglund, Frederikshavn i skønne omgivelser nord for Aalborg i Nordjylland.​

Som et botilbud tilbyder vi en døgninstitution med midlertidig boform, hvor der er mulighed for at arbejde med barnets eller den unges problematikker, hvor der er behov for en døgndækning.​

Som døgninstitution tilbyder vi en længerevarende boform til omsorgssvigtede børn og unge, der fra en tidlig alder udvikler et pædagogisk behandlings behov. Det giver mulighed for at give den enkelte den rette pleje ud fra vedkommendes problematikker.

​Døgninstitution for unge med fokus på at skabe tryghed og inddragelse

For os er tryghed et nøglebegreb, og det er roden til at skabe udvikling. Vi er en sammentømret personalegruppe, der arbejder tæt sammen med vores dejlige børn på deres livsrejse.​

​Vi vil gerne være ”ordentlige”, hvilket for os betyder tydelighed, respekt for individet og inddragelse i beslutninger om eget liv.

Vi tilstræber at skabe det bedst mulige samarbejde med vores børns forældre eller deres netværk. Derfor afholder vi en årlig sommerfest, hvor børnenes familier deltager i vores døgninstitution.

Her har de blandt andet mulighed for at skabe en mere uformel kontakt til personalet samt at få et bedre indblik i børnenes og de unges dagligdag. Denne dag er en fast tradition, der tales om med børnene året igennem, og den er medvirkende til at ”gøde” den følelse af fællesskab og familiefølelse, der udgør børnene og de voksne på Firkløveren.


Ring til vores døgninstitution og hør mere

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du leder efter en god og inkluderende døgninstitution. Har du brug for at høre mere om vores indsatser, og hvordan dagligdagen hos os er.

Du kan enten ringe til os på telefon 27 84 48 41 for mere information, men du kan også skrive til vores e-mail info@opholdsstedetfirkloveren.dk.​