Kvalifikationer & kompetencer​

På Firkløveren tilbyder vi og er kendt for følgende:

  • Høj faglighed og kompetence indenfor det socialpædagogiske område, hvor vi tilsammen har et bredt erfaringsgrundlag indenfor bl.a borderline, anden etnisk baggrund, social, psykiske, adfærd og indlæringsmæssige problemstillinger, tilknytningsforstyrelse, hjerneorganiske skader, omsorgssvigt, ADHD, krigstraumer, selvskadende adfærd, indadvendt og udadreagerende adfærd, m. v.
  • ​Skriftlige dokumentation, hvor vi vægter en høj grad af faglighed og etik, samt et tæt og konstruktivt samarbejde med såvel familien som anbringende myndighed.
  • ​Vi benytter dagbogsprogrammet, hvor den daglige dokumentation danner grundlag for de halvårlige statusrapporter der tilsendes kommunen og forældrene i forbindelse med opfølgning/statusmøderne.
  • ​Som supplement til den socialpædagogiske behandling på Firkløveren er Karen Larsen uddannet fysiurgisk massør, hvor hun tilbyder dybdemassage, for at barnet/den unge gennem en blid og dyb massage som kan løsne op for kroppens indre spændinger.
  • Høj grad af fleksibilitet i en dynamisk dagligdag, hvor vi vægter forældre samarbejde, skoletilbud, og forskellig artede aktiviteter for børnene, der stimulere sanserne

Vi er godkendt som uddannelses-institution og kan modtage studerende.

Som medarbejder på Firkløveren skal man være indstillet på følgende:

  • At man som medarbejder skal arbejde under de rammer og værdier som opholdsstedet er bygget op omkring
  • ​At man som medarbejder må være indstillet på. at yde en stor del af sig selv, hvor man bl.a. skal kunne tilsidesætte egne behov og ønsker, så man til enhver tid kan tilgodese barnet/den unge og familiens behov mens man er på arbejde
  • ​At man som medarbejder udviser respekt, ansvarlighed og loyalitet for det pædagogiske arbejde
  • ​At man som medarbejdere deltager aktivt i supervison, undervisning og vejledning for, at fremme kvaliteten i det pædagogiske tilbud
  • ​At man som medarbejder må indstille sig på, at udføre andre opgaver end direkte pædagogisk arbejde såsom skriftligt arbejde og praktiske arbejdsopgaver som er forbundet med dagligdagen.