Arbejdsmetoder

Mange af vores børn på Firkløveren kommer fra kaotiske opvækstvilkår, og har løbende været udsat for omsorgssvigt og skift i anbringelsen op gennem opvæksten.

​Det at være barn er tæt forbundet med forventninger. Forventninger om jul, ferier, skolestart oa. For mange af vores børn kan sådanne forventninger være farlige, da der er risiko for at de ikke bliver indfriet, afstemt og imødekommet, – og følelserne af svigt og forladthed kan overrumple/overvælde. På Firkløveren har vi en særlig opmærksomhed på dette, og forsøger som voksne at skabe et rum for at få talt om forventninger, og hvilke følelser det kan sætte i spil hos den enkelte.

Vi tilstræber derfor, at skabe en dagligdag med ro og stabilitet omkring vores børn og unge, så de får mulighed for at ”grounde” , og nervesystemet kan stabiliseres. Dette arbejder vi på gennem en daglige rutiner, ugentlige opgaver, og årlig tilbagevendende traditioner. Det skaber genkendelighed for vores børn, og giver dem en vished om, at der er voksne omkring dem, som holder hvad de lover, der vil dem og tager sig af dem.

For os er traditioner et vigtigt redskab, da vi her igennem opbygger forventninger, som vi har mulighed for at indfri, og dermed skabe en troværdighed og fællesskabsfølelse på hele vores døgninstitution for unge. Individuelt tilrettelagt dagsstruktur, med hjælp til lektier, madpakker, fysiske aktiviteter. Der er tilrettelagt ugentlige aktiviteter for vores børn eks. Fælles svømmehalstur, værelses oprydning, maddag, hvor de voksne og børnene sammen har mulighed at hjælpes ad, og børnene/de unge har mulighed for at tilegne sig kompetencer.

​Vi har også årlige tilbagevendende aktiviteter, som vi sammen med børnene glæder os til, og mindes i løbet af året. Her kan nævnes den årlige sommerfest, hvor børnenes netværk inviteres, feriekolonier, overlevelsesture og andre traditioner omkring højtiderne.

​Vi arbejder ud fra at kroppen husker, og at vi gennem positive succesoplevelser, kan ændre udviklingskurven, sådan der kan dannes grobund for nye lærings spor. Vi anvender pædagogisk massage som redskab for at træne sanserne og evnen til at mærke egen krop. Endvidere holder vi af udeliv, hvilket giver os mulighed for at skabe stemninger omkring en bålaktivitet, eller natgåtur, på en overlevelsestur. Vores hensigt er at implementere nye erfaringer i kroppen, og stimulere børnene/de unge, gennem leg og sanseintegration.

I vores aktivitetshal har vi mulighed for at tilbyde forskellige sportsaktiviteter, som børnene flittigt benytter, og bag rattet i en gokart kan en heatsejr være med til at springe tankefæstninger om egne begrænsninger, og dermed bidrage positivt til ændringer i børnenes selvbillede. Det er vores håb og erfaring, at oplevelserne sætter sig som minder – minder der kan refereres tilbage til, og hives frem til senere brug.