Find dit bosted med skønne omgivelser i Præstbro

Vi danner trygge rammer på vores opholdssted for børn og unge.

Bosted for børn og unge i alderen 6-18 år

Firkløveren er en døgninstitution i Præstbro, beliggende i Frederikshavn kommune, med plads til otte børn i alderen 6 – 23 år (både drenge og piger). Indskrivningsalderen på vores bosted er 6-18 år, med mulighed for efterværn til 23. Vi har aktuelt ingen ledig plads på vores opholdssted.

Med udgangspunkt i eksisterende børne- og ungegruppe samt vores tidligere erfaringer er vi kompetente, og vi har haft stor succes med at modtage søskende.

Hvem er målgruppen på vores opholdssted?

Vores målgruppe er børn og unge, der lider af:

  • ADHD
  • Tilknytningsproblemer / tilknytningsforstyrrelse
  • Indadvendt eller udadvendt adfærd
  • Omsorgssvigt som følge af belastende opvækstvilkår
  • Seksuelt overgreb
  • Komplekse og sammensatte problemstillinger.


For at kunne få plads på vores botilbud skal barnet eller den unge kunne profitere af en socialpædagogisk indsats. Derudover skal der tilstræbes, at indsatsen bliver længerevarende for at sikre en opnåelse af de bedste muligheder for at kunne ændre barnets eller den unges udvikling i en positiv retning.

Vi modtager ikke børn eller unge med et aktivt misbrug, eller som har behandlingsdomme.

Deltagelse i de daglige gøremål på vores bosted

At skabe et hjem sammen, og dermed deltage i de daglige gøremål på vores botilbud, udgør et vigtigt fundament, som vi ønsker at give den unge med på sin vej.

Det gør vi blandt andet ved at tale med den unge om vigtigheden og nødvendigheden af at have forpligtelser, rutiner og vaner, men først når vedkommende viser parathed og modenhed til det. Dette er en del af forberedelsen til voksenlivets forpligtelser og krav i forhold til at have familie, hjem og arbejde.

Det er også vigtigt for os at have et fokus på sundhed, udeliv og sport. Vi er et opholdssted med aktiviteter af forskellig karakter, og derfor kan barnet eller den unge deltage i fritidsaktiviteter som for eksempel motionscenter, svømning, boldspil og gokart. Vi er også et opholdssted med værksted, så der er mulighed for at udfolde sig kreativt.

Kontakt vores botilbud for uddybende information

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 27 84 48 41 eller e-mail info@opholdsstedetfirkloveren.dk ved behov for uddybende information om vores opholdssted eller i forbindelse med spørgsmål.’

Vi ligger vægt på​

For os er det vigtigt, at de unge trives og har det godt med hinanden. Ingen skal føle sig uden for her hos os.

Vi arbejder på at få deres problemer til at blive bedre. Vi gør meget ud af at hjælpe dem på rette vej i livet.

De unge skal vide og føle, at de har deres frihed til at styre deres liv. De skal kunne gøre, det de ønsker.